Loading...
vru

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการทำผลงานวิชาการ”

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการทำผลงานวิชาการ โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meeting ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/2TQOw84
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *